format_quote

“Sva ljudska mudrost može se sažeti u dve reči- čekanje i nadu.”

Aleksandar Dima