format_quote

“Svaki čovek ima pravo da sam odlučuje o svojoj sudbini.”

Bob Marli