format_quote

“Svaki mladić bi danas trebao da ima jednu ženu. Najbolje – sopstvenu.”

Jaroslav Hašek