format_quote

“Svaki neuspeh nosi sa sobom i odgovarajuće seme uspeha.”

Napoleon Hil