“Svako ko kaže da novac nije važan očigledno nije bio bez njega jedno duže vreme.”

Robert Kajosaki