format_quote

“Sve smo učinili da buduća pokolenja još dugo pominju ne samo nas, nego i našu familiju.”

Petar Lazić