“Sve su zmije otrovne, samo se neke prave da nisu.”

Dušan Kovačević