“Svega što ima više cijena mu slabi, izuzev lijepog ponašanja – što ga ima više cijena mu veća.”

Arapske poslovice