“Svojim načelima čovek želi da svoje navike tiraniše ili opravda, da im iskaže poštovanje ili da ih naruži, ili da ih prikrije: dva čoveka istih načela, verovatno njima hoće nešto iz osnova različito.”

Fridrih Niče