Napoleon Bonaparta

Napoleon Bonaparta Ukupno citata: 1

Napoléon Bonaparte (ital. varijanta: Napoleone Buonaparte; 15. august 1769. - 5. maj 1821.) je bio francuski vojni i politički lider koji se istakao tokom Francuske revolucije gdje je vodio nekoliko uspješnih vojnih kampanja tokom Revolucionarnih ratova.