format_quote

“Teško onome velikome čovjeku kojemu se možemo samo diviti, ali ga ne možemo voljeti. Ljubav je vječna kao bog, divljenje prolazno kao svijet.”

Sandor Petofi