format_quote

“U času smrti polagat ćemo ispit o ljubavi. Ako ga položimo, zauvijek ćemo se preseliti k ljubavi.”

Michel Quoist