“U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu, tako sam mislio, a ako nema šta da suzbija, u čemu je onda zasluga?”