“U kojoj kući gusle gude, tu žižak na tavanu žito ne jede”

Ćamil Sijarić