format_quote

“U ljudskoj je prirodi da se mudro razmišlja i apsurdno deluje. Šta može hladna i gola istina protiv blistavih čari laži.”

Anatol Frans