“U životu zapamti samo jedno…da zdravlja ništa nije vredno.”

Mladen Tešanović