format_quote

“Umetničko delo cveta samo uz učešće, uz dosluh svih vrlih sastojaka duha.”

Andre Žid