Una hirundo non facit ver

– Jedna lasta ne čini proljeće