Usus est optimus magister

– Iskustvo je najbolji učitelj – Ciceron