“Uvjek sam pio ali se nisam napio, a kada sam spoznao Allaha dž.š., napojen sam pa makar i ne “

Arapske poslovice