format_quote

“Uvredio sam Boga i ljudski rod jer moj rad nije dosegao kvalitetu koju je trebao doseći.”

Leonardo da Vinči