“Valja znati da je rat opšti i da je pravda – zavada i da sve biva na osnovu razdora i da tako treba da bude.”