format_quote

“Većina ljudi doživljava neuspeh zbog toga što ne sačinjavaju nove planove kojima bi zamenili mesto onih koji nisu uspeli.”

Napoleon Hil