format_quote

“Većina veliki ljudi postigla je svoj najveći uspeh samo jedan korak nakon svog najvećeg neuspeha.”

Napoleon Hil