format_quote

“Velika je nesreća kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može.”

Jovan Dučić