format_quote

“Veruj onima koji traže istinu, sumnjaj u one koji su je našli.”

Andre Žid