format_quote

“Voda je pokretačka snaga u prirodi.”

Leonardo da Vinči