“Volim te (…) Potom se odjednom sve rasulo u gomilu svjetlećih iskri. To je bio moj roman. Jedino je on mogao da me, kao ta iskra, ohrabri i podari mi savršenstvo koje će biti razlog mog tjelesnog postojanja.”

Wei Hui