format_quote

“Vuk na vuka ni u toru neće,a kamo li brat na brata svoga.”

Narodne Poslovice