format_quote

“Za satiričara nema večne inspiracije. On se bavi lako kvarljivom robom.”

Petar Lazić