format_quote

“Za sve što volite morate da platite neku cenu.”

Agata Kristi