format_quote

“Zaljubljenici vide na svijetu samo sebe, a zaboravljaju da ih vidi svijet.”

Platon