format_quote

“Zar to nije smiješno: svaki muškarac želi da bude prvi kod neke žene, a nijedan ne želi da bude posljednji.”

Ža Ža Gabor