“Zdravlje je to koje učini da misliš daje dan u kojem si trenutno najbolji u godini!”

Arapske poslovice