format_quote

“Želiš li dobru ženu, budi čestit muškarac!”

Gete