format_quote

“Žena je dobar sluga a loš gospodar.”

Jovan Dučić