format_quote

“Žena se pretvara i laže, i kad ljubi, i kad ne ljubi.”

Jovan Dučić