“Žene kojima je ljubav sve, uvijek su nevine.”

Lajoš Zilahi