“Žene nisu nikad tako jake kao onaj put kad se naoružavaju vlastitim slabostima.”

Daniel Defoe