format_quote

“Život svakog čoveka je bajka koju je napisala Božja ruka.”

Hans Kristijan Andersen