format_quote

“Život teče – ko ga ne stigne, ostaje sam.”

Maksim Gorki