“Ja sam čovjek, ništa što je ljudsko strano meni nije.”

Terencije