Uslovi korištenja

Svi citati, izreke i ostale izjave pripadaju njihovim autorima, stoga mi ne pridržavamo nikakvo autorsko pravo na sadržaj izrekeicitati.net stranice. Citirajući autore, ne impliciramo nikakav prijenos prava ili odobrenje naše stranice od strane autora. Ukoliko pronađete citat za koji mislite da ne bi trebao biti na našoj stranici, ili ako pronađete neki tekst koji krši autorska prava ne ustručavajte se kontaktirati nas. Sve se može riješiti mirnim putem.

Autorski sadržaj na sa izrekeicitati.net je zabranjeno kopirati ili prenositi na druge stranice bez našeg odobrenja ili bez ostavljanja povratnog linka.

Otvorili smo stranicu sa ciljem da ponudimo korisnicima najlakši pristup datom sadržaju. Trudimo se prilagoditi stranice i sadržaja korisnicima, i kao takvi smo otvoreni za sve sugestije, prijave ili kritike.

Postoji mogućnost da na stranici izrekeicitati.net susretnete oglase (Google Oglase), primorani smo kako bi isplatili naš trud i podmirili sve troskove postaviti oglase. Nadamo se da nas razumijete.

Ukoliko imate neka dodatna pitanja ne ustručavajte se kontaktirati nas.