format_quote

“Može da se pretjera i sa onim što je dobro.”

Jack London