format_quote

“Šutnja je najbolja odluka onog koji nije siguran u sebe.”

Francois de La Rochefoucauld