format_quote

“Sve što se događa, događa se pravedno.”

Marko Aurelije